warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/private_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Yasemin Uçal Abdullah

Farkındayız, ama neyin?

Psikoloji biliminde “farkındalık” kavramı çokça kullanılan değerli bir kavram.

Neden ?

Zira farkındalık, gözün ruhsal dünyaya çevrilerek, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarına bilinçlilik kazanma halidir. Günümüz toplumunda farkındalığa dair ciddi bir artış gözlenmekle birlikte bu artış dinimizin tavsiye ettiği ya da psikoloji biliminin yönelttiği gibi iç dünya yerine, dış dünya, fiziki çevre ve bedene yönelmiştir.

Örneğin,

- Kimin evi daha güzel?

- Kim ne marka araba kullanıyor?

- Kim ne kadar kazanıyor?

- Kim daha güzel?

- Kim daha şık gibi bitip tükenmek bilmeyen içi boşaltılmış, akıl yürütmeyi engellemiş basmakalıp sorular.

Her tanıştığımız ötekine karşı neredeyse ilk kullandığımız cümle “sizi tanıdığıma memnun oldum” ifadesidir.

Hayat ,sadece öğrencilikten ibaret değil

Hepimiz yaşadığımız süreç boyunca Cenab-ı Hakkın bize verdiği roller ve kazandığımız sıfatlarla var olmaya çalışırız. Rollerini hakkıyla yerine getiren bireyler hem kendi dünyalarında, hem de ötekinin dünyasında var olan kısmıyla karşısındakine huzur ve mutluluk verir.

Bazen yaşadığımız herhangi bir olay ya da durum kasıtlı veya gayri ihtiyarî olarak rolümüzü yerine getirmeye engel olabilmekte. Örneğin, OKS ya da ÖSS sınavına hazırlanan gençler ailelerin de onlara verdiği destekle sadece öğrenci olma rolünü üstlenirler. Kısmen de bu durum öğrencinin işine gelir. Çünkü öğrencilik sıfatının ona yüklediği rolle sadece derslerini çalışarak diğer rollerinin getirdiği sorumluluklardan kurtulmak ister. Biz buna psikolojide “ikincil kazançlar” diyoruz.

Evleniyoruz, Demeden Önce!..

Evlenmek hayatımızın dönüm noktalarından biri. Öyle bir nokta ki, bütünümüze kavuşma–birleşme, birbirini tamamlama süreci. Böylesi önemli noktaya gelmeden önce yaşanan süreçte farkındalığımızı arttırmalıyız. Öteki yarımızı bulma bu hayattaki en hassas, bir o kadar da zor bir imtihan dönemidir. Olumsuz bir süreçse sabır, güzel bir birliktelik ise daimi şükür isteyen bir imtihan.

Atalarımız “huyu huyuma, boyu boyuma boşuna dememişler.

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Wesellem), şu tavsiyede bulunur bizlere:

“Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenazeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi. Yine bir başka hadis-i şerifinde; “Zürriyetiniz için iyisini seçin! Küfüv (denk) olanlarla evlenin ve evlâdınızı küfüv olanlarla evlendirin! buyurur.

Evlilikte hangi konularda denklik aranmalı ?

Eş adayları kendi örf ve âdetlerini, öğrenim derecelerini, bilgi ve kültür seviyelerini dikkate alıp kendilerine uygun eş aramalıdırlar.

Sağlıklı bir yuva için kişinin üstün niteliklere sahip biriyle evlenmesi gerekmez. Kişinin kendi hususiyetlerinin farkına varıp kendine denk biriyle evlenmesi gerekmektedir.

Evlenmeden önce muhakkak kendimizi tanımaya çalışalım. Böyle olmadığı takdirde hep bir yanımızı eksik bırakıp işin kolayına kaçarak kendi eksikliğimizi örtecek, kapatacak eşler ararız. Bazen gençler ideallerinde o kadar üstün özelliklere sahip eş adayları tasarlarlar ki bir türlü gerçekle yüzleşip realist değerlendirme yapmak istemezler. Ya da eş adayının gerçek niteliklerini görmezden gelip onu kendi hayal ettiği şekilde algılamaya çalışır. Oysa eş adayları birbirlerini objektif bakış açısıyla tanımaya çalışmalı. Abartı değerlendirmelerden itinayla kaçınmalıdırlar.

Evlilik kurumuyla sahnede gösteri biter,artık kulis yaşanmaya başlar

İnsanoğlu dünyaya teşrif buyurduğu andan itibaren varlığını ötekiyle bütünleştirmek ister.Önce anneyle, ilerleyen yaşlarda akranlarıyla sonra da kuracağı yuvada bütünleşebileceği eş arar.

Bütünleşmek,yarımızı tamamlamak,paylaşmak,anlamak ve anlaşılmak dinamiklerini içerir.Bu haliyle bütünleşme dinamikleri benliğin ihtiyaçlarının toplamı gibi görünmektedir.

Madem evlenerek diğer yarımızla bütünleşiyoruz.O halde bizdeki yarının ihtiyacını tamamlayan dinamikleri farkedebilmek adına gözümüzü ruhsal dünyamıza çevirmemiz gerekiyor.

Evlilik nedir?

İnsanoğlu yaratılış itibariyle birbirine muhtaç ve birbirini tamamlayıcı şekilde dünyaya teşrif buyurmuştur. Ve yine insanoğlu mutluluğunu da, huzurunu da, üzüntüsünü de paylaşarak varolur.

Daha doğarken başkasının avuçlarına doğarız, varoluş sebebimiz ve hayatı idame ettirebilmemiz ancak ötekiyle mümkündür.

Ve zamanı geldiğinde ötekiyle birleşme ve bütünleşme arzusu hissedilir... Hepimiz hedefe birlikte yürüyeceğimiz kişiyi yanımızda görmek isteriz.

Babanın çocuğun gelişimine etkileri

Babanın çocuğun gelişimine etkileri.İnsanoğlu doğumuyla birlikte bütünüyle kendine yabancı bir dünyaya gelir. Daha doğrusu hayatını sürdürebileceği gerekli donanımdan yoksundur.
Gelişim süresince edindiği bilgi, beceri ve deneyimle kendine yetecek bağımsız bir birey haline gelir. Çocuğun ilk toplumsal çevresini ailesi oluşturur. Aile çocuğun hem beslenme, korunma gibi fiziksel ihtiyaçlarını, hem de sevgi ve güven gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca yetiştirme biçimiyle çocuğun kişiliğinin oluşumuna katkıda bulunurken, toplumsal değerleri de çocuğa aktararak sosyalleşmesini sağlar. Tüm bu görevlerden şimdiye dek birinci dereceden sorumlu tutulan genellikle annelerdi.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: