warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

istemek

İlâhî Cevaplama

Çevrenize çok büyük değerler kazandırabilecek kişi olduğunuz hâlde çoğu zaman kimse farkınızda değildir. Titrek bakışlarla birilerinden destek istersiniz; sizin de kendini pazarlayan o yüzsüzlerden biri olduğunuzu düşünürler.
Çocukları aç kalmış bir baba başbakanlık binasının önünde feryat ederek yardım istediğinde, koruma polisleri ağzını kapattılar. Çırpındı; ama, kimseye iniltilerden başka bir ses duyuramadı...

Bilinçli İsteyenler

İstediklerimizin anlamı ve kalbimizden bilinçli çıkmaları çok önemlidir. Bilinç ve anlam isteklerimizin etkinliğini sağlayan iki vazgeçilmez unsurdur.

Ne istediğimizi bilmiyorsak; dilimiz isterken, zihnimiz başka konularla meşgulse; ya da kalbimiz aklımızın istediğiyle ilgilenmiyorsa, bilinçsiz istiyoruzdur. Bazen de anlamlarını öğrenmediğimiz isteyişleri ezberden okurken, zihinlerimizi ilgisiz konularla meşgul ediyoruz. Dilimizden çıkan başka, zihnimizden geçen başka oluyor.
Bir tezgâhtar sağlık isteğinde bulunduğu anda, zihni ve kalbi az önce işyerine giren müşterisiyle meşguldür. Ya da bir öğrencinin dili güzel konuşma becerisi isterken, kalbi yarın gireceği sınavla ilgilenmektedir. Bilinçsiz istekler yeterince etkili değildir ve çelişkilere yol açarak, zarar verebilir.

İhtiyaç Diliyle İsteyenler

İstediğiniz, muhtaç olduğunuzsa, ruhunuza akan enerji şiddetlenecek, hayatınız hedeflerinize hızla sürüklenecektir. İsteklerinizi şiddetli ihtiyaçlarınıza dönüştürmelisiniz.

Evrenin hareketinin anlamı, bilinçli ya da bilinçsiz ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bir ihtiyacın karşılanması olmayan tek bir hareket gösterilemez.
Varlıklar muhtaçtırlar; ama, çoğu, ihtiyaçlarının bilincinde değildir. Bebek beslenmeye muhtaçtır; açlığını ağlayarak ilân eder. Fakat, bilinci, ihtiyacının adının açlık olduğunu bilecek ölçüde gelişmemiştir. Anne, bebeğin ihtiyacını anlar ve karşılamaya koşar.
Evrenin pek çok kesitindeki yalvarış ve ağlayışlar bu türden ihtiyaçların ifadesidir. Evrenin Sahibi de yarattıklarının hâllerini bilir ve ihtiyaçlarına karşılık verir.

Çılgınca İsteyenler

İsteklerinize ulaşmak istiyorsanız, yarım kalple, tereddüt içerisinde "Acaba istesem mi?" anlayışı içerisinde olmayacaksınız. Güvenle ve çılgınca isteyeceksiniz.

Değerli bir okuyucumuz, isterken aç gözlü ve hırslı olmaktan korktuğunu dile getirmiş ve öğrendiği bir hikâyenin zihnini karıştırdığını yazmıştı:
Hikâyeye göre, büyük bir sultanın huzuruna iki adam çıkıyor. Bunlardan biri çok şey istediği için, en yüksek koltuğa oturmak istiyor. Diğer mütevazı adam, kenarda bir köşe bulup oturuyor. Sultanın huzuruna kabul edilmeyi bile, en büyük lütuf olarak değerlendiriyor.
Büyük sultan, çok şey isteyen adamın aç gözlülüğünden hoşlanmadığı için, onu kovuyor; diğerini ise en güzel yere oturtuyor.

İstemeyi Özetleyen Sözler

♦ Biz evrenin Sınırsız Sahibinin gücüyle koruyup beslediği aciz canlılarız.
♦ İnsanın çöküşünün durdurulduğu an, Sınırsız Kudrete ihtiyacını itiraf edip, O'na teslim olduğu an olacaktır.
♦ Hayatta eğlenmeye yer var; fakat, alaya ve küçümsemeye yer yoktur.
♦ İnsanlar iyilik istedikçe, daha çok iyilik isteyebilir hâle getirilirler.
♦ Geleceğimiz, yalvarışlarımızın büyüklüğü kadar yükselecektir.
♦ Hayatınızdaki en büyük zaferleriniz, gözyaşlarınızla yoğurduğunuz dualarınız olacaktır.
♦ İstediğinizin ne kadarını alabileceğinizi, ona ne kadar derin bir içtenlik sunduğunuz belirleyecek.
♦ Her istediğimiz aynen kabul edilseydi, biz insanlar dünyayı şereften ve adaletten mahrum bırakırdık.
♦ Nice insan, şimdi mahrum kaldıkları yüzünden, asırlar sonra sevinç çığlıkları koparacaktır.

İstekler Doğa Yasalarını Etkileyebilir

Yeryüzündeki hayat, doğa yasalarına bağlanmıştır. Ancak dualar kabul edildiğinde, bazen doğa yasalarının işleyişi durdurulur.
Evrenin bir boyutu genel yasalarla, diğer boyutu farklılıklar doğurucu sınırlı ve özel yasalarla yapılandırılmıştır. Doğa yasala¬rı İlâhî emirlerdir; maddî vücutları yoktur. Ancak ruhanî evrende üzerlerine ruhsal vücutları giydirilmiştir. Yasaların ruhsal beden¬leri, ruhlar, ruhanîler veya melekler suretinde yapılandırılmıştır.

İstekler Değişik Yollarla Gerçekleşir

İsteklerimizin sonuçları doğal veya doğaüstü pek çok farklı vesileyle yaratılabilir. Farklı vesileler hayatımıza girer ve İlâhî takdir yerine getirilir.

İsteklerimizin gerçekleştirilme vesilelerini şöyle özetleyebiliriz:
Doğal yasalar: İsteklerin gerçekleşmesinin en genel ve en bilinen biçimi doğa yasalarıdır. Doğal ilişkilerin akışı, isteklerimizin kabul edilmesini sağlayacak şekilde plânlanır. Mahsul istersiniz; tarlanızı ekersiniz ve hasat zamanı mahsulü yaratılmış bulursunuz. Bir sınava çalışırsınız; girersiniz ve kazanırsınız. İsteklerin bu yolla yaratılması en genel biçimdir.

İstemek Yaratıcıya Yakınlaştırır

İstemenin insana kazandıracağı en büyük değer, Evrenin Sahibinin rızası, sevgisi, takdiri, dostluğu ve yakınlığıdır.

İstemeyi ve duayı sınavlarda başarılı olmak, mutlu bir evlilik, akıllı çocuklar, zengin ve huzurlu bir dünya ve Cennet hayatı gibi amaçlarla yapıyor olabiliriz. Bunlar dünyaya dalan bakışlarımız için çok önemli olabilir. Oysa eğer Yunus Emre'nin kalbiyle bakabilseydik, sonsuz Cenneti bile geri plâna itecektik; Sınırsız Şefkate yönelerek "bana Seni gerek Seni" diyecektik.
Kulluk olgusu, sadece ibadet mekânlarında gerçekleşen özel eylemler ve hareketler değildir. Namaz ve benzeri ibadetler, kulluğun dışa yansıyan biçimleridir. Bu tür ibadetlerin dış biçimlerinin faydaları çoğunlukla dünyaya, iç biçimlerinin faydaları da çoğunlukla sonsuzluğa bakar.

Kalp Gözü İstemeyle İlişkilidir

İstemeyi sürdürmemiz hâlinde gelişen özel bir duygu atmosferinde kalp gözümüz açılır.11 Bu hal alacağımız İlâhî cevapları hissetmemize yol açar. Evrene göre dünyadaki hâlimiz, düştüğü derin kuyunun dışından habersiz insanın hali gibidir. Gözlerimiz maddî dünyanın yüzde 96'sını göremez; ruhsal dünyalara ise kapalıdır. Ancak çaresiz değiliz; zira maddî gözümüzün kapandığı yerde kalp gözümüz görmeye başlar. Kalp gözümüzün açılması veya altıncı hissimizin gelişmesi, hayatımızın beş alanını değiştirecektir. Bunları birlikte açalım: Duanın ruhsallaşması: Ruhsal evrendeki haberleşme, kelimeler aracığıyla değil; evrensel bir dil olan duygular aracılığıyladır.

İnsan, Yaratıcıya Meydan Okuyamaz

İstediklerimizi kendi kudretimizle yaptığımızı sanmak, Yaratıcıya meydan okumaktır. Yaratıcıya meydan okuyanlar, hüsrana uğruyorlar.

İsteklerimiz asla Kaderin Sahibine meydan okuyucu bir içeriğe bürünmemelidir. Biz sınırsız bir güç değiliz. Daha doğrusu özümüzden kaynaklanan, Yaratıcıdan almadığımız zerre kadar gücümüz yoktur. Biz evrenin Sınırsız Sahibinin gücüyle koruyup beslediği aciz canlılarız.
Titanic adlı dev geminin kaderini hatırlarsınız. İngiliz bayrağı taşıyan Titanic, 2.227 yolcusuyla birlikte, İngiltere'nin Sout-hampton Limanından New York'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Gemiyi yapanlar 'Titanic batırılamaz" diyorlardı. Kimi gazetelerin sayfalarında ve pek çok insanın dilinde 'Titanic'i Tanrının bile batıramayacağı" iddiaları dolaşıyordu.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: