warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

duanın gücü

İsteklerini Evrenselleştirenler

Evrenselleşen istekler, her şeyi kuşatan, her şey adına dile getirilen isteklerdir. Tüm canlıların iyiliğini onlar adına isteyen, tüm canlıların temsilcisi olarak dinlenecektir.

İnsan tüm evreni kucaklayabilecek potansiyelde yaratılmış bir ruhtur. Bir tek dilinizden milyarlarca dili temsil eden istekler çıksın ister misiniz? Bir tek kalbinizden milyarlarca kalbin duygusu aksın arzular mısınız?
Milyarlarca askerin sorumluluğunu taşıyan bir general gibi evrenin önemli temsilcilerinden olmayı diler misiniz? Bunun yolu, isteklerinizi evrenselleştirmenizden geçiyor.

İçten İsteyişlerden Ruhaniler Yaratılır

Evrenin Sahibi içtenlikli isteyişlerden ruhanî canlılar ve melekler yaratır. Dualarımızın içtenlik dü¬zeyi, ruhsal hayatlara aracı olma düzeyimizi belirler.
Sözler'de açıklandığı üzere, Evrenin Sahibi, topraktan, taş¬tan, sudan ve havadan çeşitli cisimsel canlılıklar yarattığı gibi; ışık, karanlık ve elektrik gibi, yarı soyut yapılardan da bilinçli varlıklar yaratmıştır. Dahası, tamamen soyut olan anlamlardan ve kelimelerden de canlılar meydana getirmiştir.42 İnsanın içtenliği ve temiz niyeti, sözlerinin havadaki kopyaları adedince canlanmasına vesile edilmektedir.43

İstemek Yaratıcıya Yakınlaştırır

İstemenin insana kazandıracağı en büyük değer, Evrenin Sahibinin rızası, sevgisi, takdiri, dostluğu ve yakınlığıdır.

İstemeyi ve duayı sınavlarda başarılı olmak, mutlu bir evlilik, akıllı çocuklar, zengin ve huzurlu bir dünya ve Cennet hayatı gibi amaçlarla yapıyor olabiliriz. Bunlar dünyaya dalan bakışlarımız için çok önemli olabilir. Oysa eğer Yunus Emre'nin kalbiyle bakabilseydik, sonsuz Cenneti bile geri plâna itecektik; Sınırsız Şefkate yönelerek "bana Seni gerek Seni" diyecektik.
Kulluk olgusu, sadece ibadet mekânlarında gerçekleşen özel eylemler ve hareketler değildir. Namaz ve benzeri ibadetler, kulluğun dışa yansıyan biçimleridir. Bu tür ibadetlerin dış biçimlerinin faydaları çoğunlukla dünyaya, iç biçimlerinin faydaları da çoğunlukla sonsuzluğa bakar.

Kalp Gözü İstemeyle İlişkilidir

İstemeyi sürdürmemiz hâlinde gelişen özel bir duygu atmosferinde kalp gözümüz açılır.11 Bu hal alacağımız İlâhî cevapları hissetmemize yol açar. Evrene göre dünyadaki hâlimiz, düştüğü derin kuyunun dışından habersiz insanın hali gibidir. Gözlerimiz maddî dünyanın yüzde 96'sını göremez; ruhsal dünyalara ise kapalıdır. Ancak çaresiz değiliz; zira maddî gözümüzün kapandığı yerde kalp gözümüz görmeye başlar. Kalp gözümüzün açılması veya altıncı hissimizin gelişmesi, hayatımızın beş alanını değiştirecektir. Bunları birlikte açalım: Duanın ruhsallaşması: Ruhsal evrendeki haberleşme, kelimeler aracığıyla değil; evrensel bir dil olan duygular aracılığıyladır.

İçtenlik, Kabulün İlk İşaretidir

Duanın kabul edilme biçimlerinden birisi, duanın içten yapılabilmesidir. Eğer bir şeyi içtenlikle isteyebilmişseniz, î duanızın kabul edileceğine inanabilirsiniz.

Eylemlerimizi yaratma kudreti bize ait değildir. Evrenin Sahibi istemedikçe, insanın istemeyi başarması imkânsızdır. İyiliği istemeye lâyık bir geçmiş yaşamışsak, Sahibimiz yeni iyilikleri isteme imkânını önümüze açar. Bize "istemeyi isteme" gücü vermiştir; ama, bu güç hayalîdir. Oysa isteme eylemi gerçek bir eylemdir. Kalbimizin Sahibi, isteğin kalbimizden geçmesini yaratmadıkça biz isteyemeyiz.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: