warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

namaz

Ne mutlu tatilini bu şekilde değerlendirenlere…

Yaz mevsimi hasat mevsimidir. Ürün toplama mevsimidir. Yazı tatil mevsimine dönüştüren modern insan olmuştur. Bahar ayı nasıl ki ürünü ekme ve yetiştirme ayı ise yaz ayı da ürünü toplama ayıdır. Ektiği ya da yetiştirdiği ürünü olmayanlar elbette ki yazı boşa geçirecek zaman dilimi olarak görürler. Hayatının baharı olmayanların yazı da olmayacaktır. Toplayacak ürünü, yapacak işi olmayanlar için yaz ayı atalet ayıdır.

Maviye (radiyallahu anha)

İbh Ebî Huceyr´in azatlı cariyesiydi.. Yüce sahâbî Hubeyb İbn Adiyy´in haram aylardan sonra öldürülmesine kadar Mekke´deki evin­de hapsedilen kadındır.

Uhud savaşından sonra Adal ve ei-târra´dan bazıları gelip:

? Ya Rasûlellah! Biz müsiüman olduk. Bize dinimizi ve İslâm´ın prensiplerini öğretecek ve Kur´ân okutacak bazı sahabîleririi gönder, dediler.

Rasûlüllah (S.A.V) Mersed İbn Ebî Mersed, Halid İbnu´l-Bukeyr, Hubeyb İbn Adiyy, Asım İbn Sabit, Zeyd İbnu´d-Desinne ve Abdullah İbn Tarık´ı gönderdi.

Ebû Tâlib´in Kîsî Ummu Hânî (radiyallahu anha)

Ummu Hânî Rasûlüllah [S.A.V)´e :

? Ey Allah´ın Rasûlü! Sen bana kulağımdan ve gözümden daha sevimlisin. Koca lîakkı büyüktür. Kocama koşarsam bazı işlerimi ve çocuğumu ihmâl edeceğimden, çocuğuma yönelirsem koca hakkını ih­mal edeceğimden endişe ediyorum; dedi.»

Mevlid-i Nebevi menkıbelerinin miraç bölümünde bahsedilen Um-mu Hânî´dir, Rasûlüilah (S.A.V)´in amcası Ebû Tâlib´in kızı ve Hz. Ali´­nin kızkardeşi olan tanınmış bir sahâbîdir.

Asıl ismi; Hind yahut Fatma veyahut Fâhire olmak üzere ihtilâf edilmiştir. Kocası Hübeyre b. Amr el-Mahzûmî´den olan Hânî adındaki oğluna nisbetle Ummu Hânî diye meşhur olmuştur. Kocası Hubeyre müşriklerin en habislerinden idi..

Esved´in Kızı Halide (radiyallahu anha)

Rasülüllah´ın teyzelerinden birisidir. Hicret etmiş, müslüman ol­muş ve Medine´de beyat etmiştir. Abdullah İbnu´l-Erkam İbn Abdi Ye-ğus İbn Abdi Menaf´la evlenmiştir. Görünüşü güzel mümin bir kadındı. Babası kâfirdi.

Rasûlüllah (S.A.V) bir gün Aîşe´nin yanına girdi. Orada namaz kılan bir kadın gördü. Çünkü o çok ibâdet ederdi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Aîşe! Bu kim? diye sgrdu. Aîşe :

? Senin teyzelerinden birisi diye cevap verdi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Benim bu memleketteki teyzelerim gurbettedirler, Bu, telerimden hangisi? dedi.

Aîşe :

? Bu, senin teyzen Halide Bintu´l-Esved İbn Abdi Yeğus´tur, de­di.

Peygamber (S.A.V) :

Hz. Fâtıma (radiyallahu anha)

Hz. Ali (r.a), talebelerinden birine Hz. Fâtıma´yı şöyle tarif ediyordu :

«O, el değirmenini kendi eli ile çevirirdi, bu yüz­den de elinde izler kalmıştı. Su testisini kendisi dol­durur getirirdi, testinin ipi omuzlarında iz yapmıştı. Evin her tarafını o süpürür, temizlerdi, bundan dolayı da elbiseleri kirlenirdi...»

Rasûlüllah´ın (S.A.V) kızlarının en küçüğü ve en çqk sevdiği kı­zıydı. Rasûiüllah´ın kızlarının dördüncüsüdür. Peygamberlik gelmeden beş yıl önce Kâ´be´nin yenilenmesi sırasında doğmuştur.

Seyyidu´l-Beşer´in Kızı Rukâyye (radiyallahu anha)

İki Hicret Sahibi Rukayye (R, Anhâ}» Seyyidu´l-Beşer´in Kızı Rukâyye (R. Anhâ)

O, Rasûlüllah´ın (S.A.V) kızıdır. Annesi Hz. Hadîcedir. Rasûİüllah´? peygamberlik gelmeden yedi yıl (on yıl da denilmektedir) önce doğ­muştur. Zeynebin Ebül-Âs b. Rebî´ ile evlenmesinden kısa bir süre sonra Rasûlüllah (S.A.V)´in evine Abdül-Muttalib ailesinden bir heyet geldi. Bu heyet güvenilir amcazadelerinin akrabalığını arzu ederek gel­mişlerdi. Daha doğrusu Kureyş gençleri arasından şerefte denkliği bu­lunanların daha önce davranmasından endişe etmişlerdi.

Rukayye ve Ümmü Gülsüm huylarının birbirine benzerliği ile bili­niyorlardı. Heyet geiince Ümmü Gülsüm, zekâsıyla niçin geldiklerini anlayarak, Rukayye´ye :

Güzel secdem yamalı seccadem

Ne çok yalnızlığımı paylaştın,
Ne çok güç verdin bana...
Her kararımı aldım yanında..
Senelerce derdimi açtım sana..

Senden güzel yaren mi var
Benim ey güzel secdem ey yamalı seccadem..

Ben senı bırakmamak ıcın söz verdım su fanı dunyada
Sende benı bırakmazsın degıl mı hakıkı hayatta
Gecelerce el açtım
Gittiğim her yerde yanımdaydın..

Gözyaşlarımı seninle sildim..
YARADANIMIN huzurunda seninleydim..

Senden güzel yaren mi var
Benim ey güzel secdem ey yamalı seccadem..

Sen bana derman olana vesıle oldun
Ey benim kahrımı çeken seccadem
Ne hakıkı bır dostsun sen,,
Benim ey güzel secdem ey yamalı seccadem..

*****

CEMAAT RAHMETTİR

"Efdali a'mal namaz, namaz, namaz sonra da cihaddır" buyurulmuş. Hele gece kılınan iki rekat nafile namaz ve sabah namazının sünneti dünya ve dünyanın içindeki her şeyden, altını, gümüşü ve sair madenleri de dahil olduğu halde hepsinden efdaldir. Zira dünya ve dünyanın içinde neler varsa hepsi fanidir amma ibadetlerin hepsi bakidir.

Baki olan; elbette fanilerden efdal aladır. Onun için sen mutlaka namazını cemaatla kılmağa gayret et. Hele sabah ve yatsı namazlarında bulunmayanlar münafıklardan addedilmiştir.

ÖNCE NAMAZDAN SORGUYA ÇEKİLECEK!

Cennetin anahtarı Namaz olduğu gibi kıyamet gününde ilk sorgu da Namazdan olacaktır. Dürüst, doğru, havf ve haşyet ile huzuru tam ile kılınan Namaz, makbul-i ilahi olacağından sair amelleri de buna göre makbul ve dürüst olur. Eğer Namazı makbul olmadı ise diğer amelleri de öyle redolunur. Namaz aynı zamanda saadet köprüsüdür. Bir insanın Namazı onu kötü ve fuhuş şeylerden korumuyorsa onun Namazı makbul olmadığı anlaşılır.

NAMAZIN ŞARTLARI

Namaz kılmak için evvala Allah Tealaya sağlam bir iman lazımdır. Onun için fıkıh kitaplarını çok oku, Allah’ı iyi öğren ki, yanlış iş yapmıyasın. Allah’ın varlığına, birliğine, benzeri, evveli ve ahıri olmadığına, her şeyi görür, bilir, işitir ve her şeye gücü yeter olduğuna, bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna, meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra dirileceğimize, hesaba, mizana,cennet ve cehennem şeksiz şüphesiz inandım, iman getirdim der ve şehadet kelimesini sık sık getirirsin.

“Namazın dinde yeri, başın bedende yeri gibidir.” Hadisi Şerif

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: