warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/private_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mine İzgi

Bu Yarışın Gönüllü Koçları Olmayın

“İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir,

Asıl mesele, onu iyi kullanmasını bilmektir.”

R. Descartes

“Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve Peygambere uyunuz denildiğinde, «Atalarımızın miras bıraktığı düzen bize yeter» derler. Peki ya, ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yoldan uzak kimseler idiyse?” Maide Suresi–104

Çocuk eğitimi konusunda anne babalarımızdan gördüğümüz yanlış dayatmalara bir son vermeli değil miyiz?

Çılgın bir okul fetişizmi ve eğitim yarışı için hazırlanan çocuklarımız için gönüllü koçluk yapan anne babalardan olmaya ne zamana kadar devam edeceğiz?

Kadın Çocuk Doğurmaz, Toplumu Doğurur.

İs­lâm, Müs­lü­man­lar ara­sın­da top­lum­sal, ah­lâ­kî ki­şi­li­ği ge­liş­tir­me­yi amaç­lar. Bu ko­nu­ya iliş­kin nass­la­rın çok­lu­ğu da İs­lâm’ın ah­la­ka ve top­lum­sal kim­li­ğe ne ka­dar önem ver­di­ği­ni gös­te­rir.
Ol­gun ve ka­mil ma­na­da na­sıl bir top­lu­mun sağ­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, İs­lâm tüm bun­la­rın üze­rin­de bir bir du­ra­rak, ge­re­ke­ni ya­par. Di­ni­mi­zin te­me­li ara­sın­da yer alan bu top­lum­sal ah­lâk, o ma­na­da kap­sam­lı ve şü­mul­lüdür ki, baş­ka her han­gi bir top­lum­sal eği­ti­min prog­ram­la­rın­da gör­mek müm­kün de­ğil­dir.

İs­lâm’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu bu gö­rev de in­sa­na ve­ri­le­rek, ka­dın-er­kek ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın “ha­yır­lı top­lum”un olu­şu­mu sağ­lan­mak­ta­dır.

İs­lâm li­te­ra­tü­rün­de, ka­dı­nın da er­ke­ğin de ru­hu­nun Al­lah’tan ol­du­ğu ger­çe­ği, “Rab­bi­niz si­zi tek bir ne­fis­ten ya­rat­mış­tır” (1) hük­müy­le is­pat­lan­mış­tır.

İşte Şimdi Evlenebilirsin!

BİR ZAMANLAR, bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında, babası ona şöyle dedi:

“Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alınterinle kazandığın bir altını getirdiğinde, seni hemen evlendireceğim.”

Delikanlı babasının bu sözlerine gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün, istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemeden, altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı.

Çocuk, altının düştüğü nehre şaşkınlıklı bir-iki saniye baktıktan sonra, babasına döndü ve sordu:

“Şimdi evlenebilirim, değil mi babacığım?”

Babası başını iki yana salladı:

Çocuğunuza nasıl yaklaşabileceğinizi biliyor musunuz?

Bir zamanlar bir adamın hanımı genç yaşta vefat etti. Adam çok sevdiği hayat arkadaşının yasını belli bir süre tuttu. Ama hem akrabalarının hem de arkadaşlarının ona söylediği şey aynıydı: Tek başına hayata devam edemezsin; hem bak, küçük bir çocuğun evde bekliyor, ona bakacak bir anneye ihtiyaç var. Böylece adam yeniden evlendi. Evlendiği kadın çok iyi niyetli, şefkatli bir insandı.
Ama kadın adamın ilk eşinden olan küçük oğluna kendisini bir türlü sevdiremiyordu. Annesinin hatıralarıyla dolu çocuk, üvey annenin bütün çabalarını boşa çıkarıyor, kalbini ona açmıyordu.

Anneler çiçeklerine şekil veren bahçivanlardır

Çocuk, toprağa düşen çekirdek, anne de bahçıvandır

Toprağa bir çekirdek düşerse, o çekirdek eninde sonunda boy verir ve kendini gösterir. Bazen o düşen çekirdekten büyük büyük ağaçlar, bazen de küçücük çiçekler olur. Kimi çekirdeğin büyüyen gövdesinde huzur bulur dinleniriz, kimi ayrık otları olup ayaklarımıza takılır. Kimi güzel kokularla etrafı süsler, kimi dikenlerini ellerimize batırır. İşte aile de, toprağa düşen çekirdek gibidir.

Aile çekirdeği de, toprağa düşen çekirdek gibi özen ister, bakım ister, emek ister. Ne kadar iyi bakar, özen gösterirseniz, o kadar iyi sonuç alabilirsiniz.

Herkesçe malumdur ki, anne kalbi, çocuk sevgisini taşır bir özellikte yaratılmıştır. İçinde bu sevgiden yana ölçülü bir duygu mevcuttur.

Anne olmak bir sanattır

Anne olmadan önce, sıcak yemekler pişirir ve yerdim. Elbiselerimde küçücük bir leke bile olmazdı. Telefonda sakin görüşmeler yapardım.

Anne olmadan önce, istediğim kadar geç yatar ve bunu dert etmezdim. Saçımı ve dişlerimi her gün fırçalardım.

Anne olmadan önce, evimi her gün temizlerdim. Ne oyuncaklara takılırdı ayağım, ne de ninnilerin sözlerini unuturdum.

Anne olmadan önce, çiçeklerimin zehirli olup olmaması umurumda değildi. Bağışıklık sistemi diye bir şey yoktu dünyamda.

Sevgi yemeği nasıl hazırlanır?

Keşke sevgiyi alabildiğine çok kullanabilsek de, kavga konusunda olabildiğince cimri olabilsek. Keşke bunu aile hayatımızda yapabilsek...İnanın, sevmek, kavga etmekten hem daha kolay hem daha güzel...

Gelin sevelim birbirimizi! Önce eşler sevsin birbirlerini, sonra kardeşler, sonra komşular, sonra arkadaşlar... Derken, sevgi çemberini büyütüp tüm toplum olarak sevgiyi yaşayalım, yaşatalım, bunu da önce küçük daire dediğimiz ve her zaman çok önem taşıyan ailemizden başlatalım. İnanıyorum ki, her şey nasıl da güzelleşecek, her şeyi sevginin sıcaklığı ve canlılığı saracak. Tüm insanlık için denemeye değmez mi?

Hani bir aşı kampanyası var.
Haydi aşıya! diye çağrı yapıyorlar. Ben de Haydi sevgiye! diyor ve kampanyamızı ailemizden başlatalım istiyorum.

Ayrı dünyaların insanıyız

Ayrı dünyaların insanıyız

Eşler arasında sorunlar genelde “anlamamaktan” çıkar. Koca hanımını, hanım beyini anlamamak için sanki gayret gösterir. Halbuki birçok sorunun çözümü anlamaktan geçmektedir.
Hakim, yaşlı çifte sormuş;

- Bunca yıldan sonra niçin ayrılmak istiyorsunuz? Yaşlı kadın cevaplamış;

- Hakim bey, bir ay öncesine kadar aklımda böyle bir şey yoktu. Eşim bana bir mine çiçeği getirdi. Ben de çiçekleri çok severim. Bu çiçek de çok sulanması gereken bir çiçekmiş ve eşim, düzenli aralıklarla sulanmadığında öleceğini söyledi.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: