warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Yoksul

Ummu´s-Saib el-Ensariyye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah [S.A.V) yoksulları sever, onlarla birlikte otururdu. Ummu´s-Saib el-Ensariyye kelime-i şehâdeti getirmeden ve Rasûlüllah´a bey´at etmeden önce, Rasûlüllah (S.A.V) onu, evinde ziyaret etmekten çekinmezdi..

Bir gün Rasûlüllah (S.A.V) onun evine geldi ve onun titrediğini gördü.

Rasûlüllah [S.A.V}:

? Neyin var? Ummu´s-Saib (veya Ummu´l-Museyyib)! Niye tit­riyorsun? dedi.

Ummu´i-Museyyib:

? Sıtmadan (hummadan) dolayı. Allah onda bereket vermesin, dedi.

Peygamber (S.A.V):

? Sıtmaya sövme. Çünkü o, körüğün demirin pisliğini giderdiği gibi Ademoğlunun günahlarını giderir, buyurdu.

Cabir îbn Abdiilah bu hadisi Ummu´s-Saib´ten rivayet etmiştir. Ca-bir´den de, Ebu´z-Zubeyr rivayet etmiştir. [1]

Ummu Buceyd (radiyallahu anha)

Rasûlüllah´a bey´at eden kadınlardan (Ummu Buceyd) künyeii Hav­va el-Ensariyye´dir. Beraberindeki bir grup kadınla Harîse oğullarından gelip Rasûlüllah´a bey´at etmiştir.

Havva el-Ensariyye :

? Yâ Rasûlellah! Yoksul bir kimse gelip kapında duruyor. Ben de ona verecek birşey bulamıyorum ve az da olsa ona hiçbir şey veremi­yorum, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

.? Ona verecek, sadece yakılmış bir koyun tırnağı bulursan, onu yoksulun eline sıkıştırıver, buyurdu.

Ummu Buceyd şöyle der:

?- Rasûlüliah´ın (S.A.V) şöyle dediğini duydum: Ey mü´min ka­dınlar! Sizden biriniz basit bir şeyde (kusur da) oisa komşusuna haka­ret etmesin.

Yine Ummu Bureyd şöyle der:

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: