warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

savaş

Ummu Atıyye el-Ensariyye (radiyallahu anha)

Medine´de cenazeleri yıkayan Nuseybe Bint Ka´b´tir [1] Müslüman olup Rasûlüllah´a bey´at etmiştir.

Ummu Atiyye şöyle der:

? Ben yedi savaşta Rasûlüllah´la (S.A.V) birlikte bulundum. On­lara yemek yapar, geride kalan eşyalarını toplardım, yaralıları tedavi eder, hastalara bakardım.

Rasûlüllah´ın kızı ve Ebu´l-As İbnu´r-Rabî´in hanımı Zeyneb ölün­ce Peygamber (S.A.V) Ummu Atıyye el-Ensariyye ve yanındakilere şöyle dedi:

Muavviz İbn Afra´nın Kızı Er-Rubeyyi (radiyallahu anha)

Gecenin zifiri karanlığı Medine´nin üzerine çökmüştü. Kuşem İb­nu´l-Abbas İbn Abdilmuttaiib, Ömer İbn Ebî Seleme el-Mahzumî ve Ebû Musa´l-Eş´arî oturup sohbete başladılar. Konuşmaları er-Rubeyyi´ Bint Muavviz İbn Afra´nın kulağına da ulaşıyordu.

Ömer İbn Ebî Seleme şöyle konuştu :

? Mü´minlerin emîri Osman valilerine haber gönderdi. Bunun üzerine hac mevsiminde Abdullah İbn Amir, Abdullah İbn Sa´d ve Muaviye İbn Ebî Sufyan onun huzuruna geldiler. Onlarla birlikte Saîd İb-nu´l-As´la kardeşi Amr İbnu´l-As da içeri alındı.

Kuşem İbnu´l-Abbas sordu :

? Bu dönen fitne savaşına sebep olmalarından sonra mü´minle­rin emîri onlara ne dedi ki?

Kadın ve Cihâd

İslâm hukûkuna göre kadın, askerlik yapmak ve harbe iştirâk etmekle mükellef değildir. Erkekler için;

"Cennet, kılıçların gölgeleri altındadır.." (154) buyurulurken, kadınlar için de;

"Cennet, annelerin ayakları altındadır." (155) buyurulmaktadır.

Aslında kadın; dîni, milleti ve memleketi için en samîmî çalışan bir insandır. Bütün bir milletin "insan gücü" nü hazırlayan, yetiştiren ve vatana bağışlayan, hep fedâkâr kadınlardır. Kadınlar, gerçekleşmeden önce harplerin ve gazâların çilesini çeken, gerçekleştikten sonra da ızdırâbını sînesinde duyan çilekeş insanlardır.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: