warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

mekke

Ummu Cundeb el-Ezdiyye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Medine´de dokuz yıl kaldı. Beyt-i Haram´ı putlar­dan temizleyip Mekke´ye giden yolları güven altına alıncaya kadar hacca gitmedi.. Rasûlüllah (S.A.V) onuncu yılın zilkadesine ulaşınca Hacca hazırlandı ve halka da hacc için hazırlanmalarını emretti. Zilkade´nin yirmibeşinde hanımları ve müslümanlarla birlikte yola çıktı. Ummu Cundeb el-Ezdiyye Rasûlüllah´ın hacca gitmek için yoia çıktığı­nı öğrenince o da yola çıktı ve Zu´İ-Huieyfe´de onunla buluştu ve onun arkasında ikindi namazını kıldı.

Rasûlüllah (S.A.V) cuma günü Arafa´da (Zilhicce´nin dokuzunda vakfe yaptı (ayakta durdu).

Ummu Cundeb şöyle anlatır:

Ervâ Bint-i Küreyz (radiyallahu anha)

Ummu Kulsum´dan sonra, annesi Ervâ bint-i Küreyz de, Medine´ye hicret edip geldi.

Ervâ´nm annesi, Peygamberimizin halası Beyzl bint-i Abdul-Muttalib´ti.

Ervâ; Mekke´de, ilk sıralarda, Talha, Ammar b. Yâsir, Hz. Ebû Be­kir, Zübeyr b. Avvam ve Abdurrabman b. Avf1 in anneleriyle birlikte Müslüman olmuştu.

Ervâ, câhiliyet devrinde, önce, Affan b. Ebil´As ile evlenmiş, on­dan Hz. Osman´la Âmine isminde iki çocuğu, sonra, Ukbe b. Ebî Muayt´la evlenip ondan da, Velid, Umâre, Halîd, Ummu Kulsum, Ummu Hakîm ve Hind ismindeki oğulları ve kızları olmuştu... [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 444.

Ukbe İbn Ebî Muayt´ın Kızı Ummu Kulsum (radiyallahu anha)

Tek başına Allah´a ve Rasûlüne hicret için evin­den kaçan muhacir sahâbî Ummu Kulsum (r. anhâ)...

Ümmü Külsüm; Peygamberimizin, Mekke´deki azılı düşmanların­dan Ukbe b. Ebî Muayt´ın kızıdır.

Ümmü Külsüm´ün annesi, Ervâ bint-i Küreyz´dİr. Ervâ, Hz. m da, annesi idi.

Ümmü Külsüm, Meke´de Müslüman olmuş ve Peygamberimize bey´at etmişti.

Ana baba ocağından, Müslüman ve muhacir olarak Allah yoluna çıkıp giden Ümmü Külsüm´den başka Kureyşî bir kadın yoktur.

Ümmü Külsüm der kî «Ten´im veya Hashas nahiyesinde kendimi­ze aid olup ev halkımızdan bazısının oturduğu kıra sık sık gider, ı üç dört gün kalır ve ev halkımın yanına dönerdim.

Ummu İshak (radiyallahu anha)

Ummu İshak el-Ganevİyye müslüman olup Rasûlüllah´a (S.A.V) bey´at ettikten sonra erkek kardeşiyle birlikte hicret etmek için Mek­ke´den çıktı. Bir süre yol aldıktan sonra kardeşi ona :

? Ummu İshak! Sen burda otur. Ben Mekke´ye dönüp unuttuğum azığımı alıp geleyim, dedi.

Ummu İshak :

? Fâsığın (yani kocasının) seni öldürmesinden korkuyorum, dedi.

Kardeşi onu bırakıp Mekke´ye gitti.. Üç gün sonra Mekke len bîr yolcu ona uğrayıp :

´ ? Ummu İshak! Burada oturmana sebep nedir? dedi. Ummu İshak:

? Kardeşim İshak´ı bekliyorum, diye cevap verdi. Yolcu şöyle dedi :

? Artık senin için İshak yok. Kocan Fâsık, Mekke´den ayrıldıktan sonra onu yakalayıp öldürdü.

Ummu İshak anlatır:

Hârıs İbn Hîşam´ın Kızı Ummu Hakîm

Kureyş reislerinden Haris b. Hişâm el-Mahzumî´nin kızı Ummu Hakîm´dir ki sahâbî hanımlarının önde gelenlerindendir.

Kendi amcazadesi olan îkrime b. Ebî Cehil ile evli olup, Mekke´­nin fethi günü müsiüman olmuş ve kocası İkrime için de Rasûlüllah1 tan emân almıştı...

Hz. Muhammed´in bu ümmetin peygamberi olduğu ve tek olan Allah´a davet ettiğinin Meke´de duyulmasından itibaren Ummu Ha-kîm´in babası el-Hâris İbn Hişam´la amcası Ebu´l-Hakem İbn Hişam sert bir tavır takınıp Hz, Muhammed´e ve ashabına işkence ettiler.

Maviye (radiyallahu anha)

İbh Ebî Huceyr´in azatlı cariyesiydi.. Yüce sahâbî Hubeyb İbn Adiyy´in haram aylardan sonra öldürülmesine kadar Mekke´deki evin­de hapsedilen kadındır.

Uhud savaşından sonra Adal ve ei-târra´dan bazıları gelip:

? Ya Rasûlellah! Biz müsiüman olduk. Bize dinimizi ve İslâm´ın prensiplerini öğretecek ve Kur´ân okutacak bazı sahabîleririi gönder, dediler.

Rasûlüllah (S.A.V) Mersed İbn Ebî Mersed, Halid İbnu´l-Bukeyr, Hubeyb İbn Adiyy, Asım İbn Sabit, Zeyd İbnu´d-Desinne ve Abdullah İbn Tarık´ı gönderdi.

Leyla El-Gıffariye (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Mekke´den Medine´ye hicret ederken Gıfâr´a uğradığında Gıfâr oğulları onu karşılamaya çıktılar. Rasûlüllah (S.A.V] onları İslâm´a davet edip Kur´ân okudu. Bir çoğu müslüman oldu. Müs­lüman olanlar arasında kadınlar da vardı. Leylâ Peygamber´e (S.A.V) bey´at etti. Rasûlüllah (S.A.V) Yesrib´e hareket etmeden önce Gıfâr oğullarına bakıp şöyle dedi :

? Allah Gıfâr´a mağfiret etsin.

Daha sonra Leylâ el-Gıfariyye Medine´ye hicret etti. Rasûlüllah´ın (S.A.V) cihâdın fazîleti hakkındaki konuşmasını dinleyince Allah Taâla´nın kendisine şehit olmayı nasip etmesini arzu etti. O, yaralıları tedavi etmek ve hastalara bakmak üzere Peygamberle birlikte çıkar­dı...

Süheyl İbn Amr´ın Kızı Sehle (radiyallahu anha)

Önce müsiüman olanlardandır. Kendisi ve kocası Ebu Huzeyfe İbn Utbe İbn Rabîa, müslümanlar el-Erkam îbn Ebî´l-Erkam el-Mahzu-mî´nin evine girmeden önce Rasûlüllaha (S.A.V) bey´at etmiştir. Koca­sıyla birlikte iki defa Habeşistan´a ve Mekke´den Medine´ye hicret et­miştir.

Sehle Bint Süheyl, Ebu Huzeyfe´nin azatlı kölesi Salim´i evlât edin­mişti. Salim kendisinin yanına girerdi. Bunun üzerine Sehle :

? Ya Rasûlüllah! Biz Salim´i çocuk görüyorduk. O da yanıma gi­riyordu. Artık o adam sınıfına girdi. Şimdi de yanıma geliyor. Ben bu konuda Ebû Huzeyfe´nin içine bir şüphe düşebileceğini zannediyoru Sen bu konuda ne dersin? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Onu emzir, mahrem olursun, buyurdu.

Zinnîre Er-Rumiye (radiyallahu anha)

Zinnîre Hatun; Rum asıllı olup, Abduddar oğullarının azatlı ydi. (Manzum oğullarının azatlı kölesiydi de denilmiştir). İslam´ın aşında müslüman olmuştur. Her kabile, içlerindeki müslümanlara aldırıp onları hapsetmeye, dövmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle, zayıf gördeklerini de sıcak arttığında Mekke´nin kızgın kumlarında nlerinden döndürmek üzere işkence etmeye başladılar.. Zinnîre de Cehl İbn Hişam vasıtasıyla işkenceden nasibini alanlardandı.. Bo-azı sıkılıp elleri yanlarına düşüp öldü sanılıncaya kadar kendisine işkence edilirdi.. Ebû Cehl kör edinceye kadar ona işkence ve baskıda ilunmuştu.. Müşrikler:

? Kendilerine küfrettiği için Lât ve Uzzâ onu kör ettiler, dediler. Zinnîre Hatun :

Vehb´in Kızı Rukayka (radiyallahu anha)

Ebû Tâlib ölünce Kureyş, Peygamber´e (S.A.V) amcas Ebû Tâlib´in sağlığnda yapamadıkları eziyet ve hakaretleri yaptılar.. Rasûlüllah (S.A.V) Sakîf´ten yardım istemek üzere çıktı. Onların, Allah´ın katın­dan getirdiklerini kabul edeceklerini zannetti. Rasûlüllah Taife varın­ca Sakîf´în ileri gelenlerinden ve eşrafından olan üç kardeşe gitti. Bunlar: Amr İbn Umeyr İbn Avf´in oğullan Abduyaleyl, Mes´ud ve Hubeyb´ti. Bunların birisinde Cumah oğullarından Kureyşli bir kadın var­dı. Rasûlüllah (S.A.V) onların yanına varıp oturdu. Onları Allah´a davet etti.

Onlara İslam´a yardımcı olmalarını, kendisine karşı çıkan kavmi­ne karşı birlikte hareket etmelerini söyledi.

Mes´ud İbn Amr İbn Umeyr:

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: