warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

kâfir

Ummu Mubeşşir (radiyallahu anha)

Zeyd İbn Harise´nin hanımıydı. Müslüman olup Rasûlüllah´a (S.A.V) bey´at etmiştir. Peygamber (S.A.V) onu ziyaret ederdi.. Ummu Mübeşşîr bir gün kendisine ait hurmalıktayken yanına Rasûlüliah (S.A.V) geldi. Rasûlüliah sordu :

?Buradaki ağaçları kim dikti? Müslüman mı, kâfir mi? Ummu Mubeşşir:

? Müslüman, diye cevap verdi. Peygamber [S.A.V) : -

? Bir müslümanin diktiği ağacın meyvesinden, ektiği ekinin mahsulünden herhangi bir insan bir kuş veya herhangi bîr hayvan ye­se, o ağacı diken veya o ekini eken için mutlaka sadaka olur, buyur­du.

Câbir İbn Abdillah şöyle rivayet eder:

Ebû Leheb´in Kızı Dürre (radiyallahu anha)

O Abduluzza îbn Abdilmuttalib´in kızıdır. Annesi, Ebu Sufyan İbn Harb´in kızkardeşi Ummu Cemîl Bint Harb´dir. El-Haris İbn Amir İbn Nevfel´le evliydi. Onunla qlan evliliğinden el-Velîdve Ebu´l-Hasen doğ­du. Daha sonra eHHarîs Bedir savaşında kâfir olarak öldürüldü.

Durre Bint Ebî Leheb muhacir olarak Medine´ye geldi ve Rafi´ İbn el-Mualla´nin evine misafir oldu.. Onunla Dıhyetu´bnu. Halife el-Kelbî evlendi.

Benî Zureyklı kadınlar Durre Bint Ebî Leheb´e :

? Sen Aziz ve Celîl olan Allah´ın, hakkında «Ebu Leheb´in eli ku­rusun, kurudu da» dediği Ebu Leheb´in kızısın. Hicretinin sana ne fay­dası var? dediler.

O, peygamber´e geldi ve bu sözü ona söyledi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Otur, dedi.

Esved´in Kızı Halide (radiyallahu anha)

Rasülüllah´ın teyzelerinden birisidir. Hicret etmiş, müslüman ol­muş ve Medine´de beyat etmiştir. Abdullah İbnu´l-Erkam İbn Abdi Ye-ğus İbn Abdi Menaf´la evlenmiştir. Görünüşü güzel mümin bir kadındı. Babası kâfirdi.

Rasûlüllah (S.A.V) bir gün Aîşe´nin yanına girdi. Orada namaz kılan bir kadın gördü. Çünkü o çok ibâdet ederdi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Aîşe! Bu kim? diye sgrdu. Aîşe :

? Senin teyzelerinden birisi diye cevap verdi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Benim bu memleketteki teyzelerim gurbettedirler, Bu, telerimden hangisi? dedi.

Aîşe :

? Bu, senin teyzen Halide Bintu´l-Esved İbn Abdi Yeğus´tur, de­di.

Peygamber (S.A.V) :

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: