warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

işkence

Lübeyne Hatun (radiyallahu anha)

Lübeyne Hatun; Müemmel b. Habib... Oğullarının cariyesi iken, Hz. Ömer´den önce müslüman olmuştu.

Hz. Ömer, müslüman olmadan önce müşrik iken, müslümanlıktan döndürmek için Lübeyne Hatun´a en ağır işkenceleri yapardı.

Hassan b. Sabit derki : «Ben, Umre hacısı olarak Mekke´ye var­mıştım. Peygamber (S.A.V) halkı İslâmiyete davetle uğraşıyor,ashabı da işkencelere uğratılıyorlardı.

Ömer b. Hattab´ın başucuna dikildim. Kendisi beline izar tutun­muştu. Müemmel oğullarının cariyesinin boğazını elleri gevşeyip yan­larına düşünceye kadar sıktı, durdu!

Kendi kendime (öldü artık kadıncağız) dedim. Sonra onu bırakıp Zinnîre´nin üzerine yürüdü. Ona da bunun gibi yaptı.

Nehdiyye Hatun (radiyallahu anha)

Nehdiyye Hatun, Nehd b. Zeyd oğullan içinde doğan bir cariye idi. Abduddar Oğullan kadınlarından müşrik bir kadının kölesi olmuştu.

Nehdiyye Hatun´un müslüman olduğunu öğrenen müşrik Sahibesi, ona işkence yapar ve «Vallahi, seni azdıranlardan Muhammed´in As­habından birisi satın alıp azad etmedikçe, elimden kurtulamayacak­sın!» derdi.

Nehdiyye ve kızı, Allah yolunda, işkenceye uğratılanlardandı. Nehdiyye´nin kızı da, o kadın´ın eline düşmüştü.

Müşrik kadın, bir gün, bu iki kölesini, biraz un´la yollayıp kendile­rine: «Vallahi, sizi asla âzâd etmeyeceğim!» dediği sırada, oradan, geçmekte olan Hz. Ebû Bekr: «Ey fülanın annesi! Yemininden vaz geçi» dedi.

Zinnîre Er-Rumiye (radiyallahu anha)

Zinnîre Hatun; Rum asıllı olup, Abduddar oğullarının azatlı ydi. (Manzum oğullarının azatlı kölesiydi de denilmiştir). İslam´ın aşında müslüman olmuştur. Her kabile, içlerindeki müslümanlara aldırıp onları hapsetmeye, dövmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle, zayıf gördeklerini de sıcak arttığında Mekke´nin kızgın kumlarında nlerinden döndürmek üzere işkence etmeye başladılar.. Zinnîre de Cehl İbn Hişam vasıtasıyla işkenceden nasibini alanlardandı.. Bo-azı sıkılıp elleri yanlarına düşüp öldü sanılıncaya kadar kendisine işkence edilirdi.. Ebû Cehl kör edinceye kadar ona işkence ve baskıda ilunmuştu.. Müşrikler:

? Kendilerine küfrettiği için Lât ve Uzzâ onu kör ettiler, dediler. Zinnîre Hatun :

Umeys´in Kızı Esma (Radiyallahu anha)

Habeşistan´a ve Medine´ye olmak üzere iki hic­retlerinden dolayı, Rasûlüllah´ın övgüsüne mazhar olan iki hicret sahibi kadınlardandır...»

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: