warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ebû Bekr

Ümmu Varaka (radiyallahu anha)

Gece,siyah örtüsünü Medine´nin üzerine sermişti. Ummu Varaka Bint Abdillah Rasûlüllah´ın (S.A.V) mescidine koştu. Kulağına Abdullah İbn Ebî Evfa´nın sesi geldi. O şöyle diyordu:

Ummu Sunbule (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Halid İbn Zeyd´in (Ebû Eyyub el-Ensarî´nin) evi­ne indiğinde Zeyd İbn Sabit el-Ensarî Rasûlüllah´a ilk hediyeyi getirdi. Ebû Eyyub´un evine ekmek, yağ ve süt bulunan bir tirit tabağryla girip:

? Ey Allah´ın elçisi! Bu tabağı annem gönderdi, dedi. Rasûlüllah (S.A.S) da :

? Allah bereket versin, dedi.

Hz. Âîşe Medine´ye geldiğinde Rasûlüllah ona, bedevilerden he­diye kabul etmesini yasakladı. Ummu Sunbule el-Eslemiyye süt getirdi ve Rasûlüilah´ın hanımlarına verip gitti. Onlarda sütü kabul etmek zo­runda kaldılar.

Rasûlüllah (S.A.V) yanında Ebû Bekr´Ie birlikte gelince:

? Bu ne? dedi. Hz. Âîşe :

Salebe´nin Kızı Havle (radiyallahu anha)

Hatıralar Havle Bint Sa´lebe´nin aklına geldi

Medine´de çok siGak bîr gündü. Havle Bınt Salebe ve kocası Evs İbn´u-Samit hiç gölge kalmayınca kalkıp eve girdiler., Ensar evlere gir­diği sırada Peygamber (S.A.V) geldi. Onu ilk gören bir yahudiydi. Ya­hudi avazı çıktığı kadar haykırdı:

?Ey Kayle oğullan (Yahudiler) : İşte, nasibiniz, devletliniz, gel­mesini bekleyip durduğunuz büyük kişiniz geNyo-.

Âmir´in Kızı Ummu Rûman (radiyallahu anha)

Her kimi, Cennet hurilerinden birine bakmak se-vindirîrse, o, Ummu Rûman´a baksın!»[1]

Ummu Rûman´m asıl ismi Zeneb idi. Ummu Rûman, Abdullah Ib-nu´l-Hârîs el-Esedî´nin nikâhı altındaydı. Abdullah ile olan evliliğinden el-Tufeyl´i doğurdu. Ummu Rûman kocası Abdullah ve oğlu Tufeyl ile birlikte Serat´tan Mekke´ye gelmiş ve Hz. Ebû Bekir´in müttefiki ol­muştu. Ummu Rûman, kocasının ölümünden sonra Hz, Ebû Bekir´le ev­lendi.

İslâmın İlk Kadın Şehidi Habbât´ın Kızı Sumeyye (radiyallahu anha)

Ammâr İbn Yâsir´in annesi Sumeyye Bint Habbât´tır. Ebu Huzeyfe İbnu´l-Muğîre´nin azatlı kölesiydi. Yâsir, kardeşini aramak için Yemen´den gelip, Mekke´de yerleşmiş ve Ebû Huzeyfe´nin müttefiki idi. Ebû Huzeyfe, Sumeyyeyi Yâsir´le evlendirdi. Sumeyye Ammâr´ı doğu­runca Yâsir´i âzât etti. Yâsir oğiu Ammâr, Abdullah ve hanımı Sumey­ye İslâm´a ilk girenlerdendir.

Hazret-i Aîşe (radiyallahu anha)

Kızım; durumu sabırla karşıla! Vallahi, kendisini seven bir kocanın güzel karısının, ortaklan da varsa, onun hakkında çok dedikodu ederler.»[1]

Bisetin (peygamberliğin) onuncu senesinin Ramazanın onunda Hz. Muhammed (S.A.V)´in çocuklarının annesi, evinin kadını, cihadda ortağı Hz. Hadîce´nin vefatından birkaç gün sonra hatıralarıyla yalnız iken; Rasûlüllah´ın (S.A.V) süt kardeşi Osman İbn Maz´un´un hanımı Havle Bint Hakîm Rasûlüllah´a (S.A.V) gidip :

? Ey Allah´ın elçisi evlenir misin? diye sordu. Rasûiüllah (S.A.V) :

? Kiminle? dedi.

Havle Bint Hakîm :

? Kız istersen kızla, dul, istersen dulla, dedi. Hz. Peygamber (S.A.V) sordu ;

? Kız olan kimdir? Havle Bint Hakîm :

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: