warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

bebek gelisimi

Hamileler solaryuma Dikkat!

Uzmanlar, gebelik olsun ya da olmasın solaryumun birçok olumsuz etkisinin olduğuna dikkat çekerek, özellikle hamilelerin solaryumdan uzak durması gerektiğini vurguluyor. Zira solaryumun, kanserojen etkisi bir yana, hamileler için en çok gerekli olan folik asiti parçaladığı ve bebek gelişimini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Alman Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Vefa Gönenç, gebelikte solaryumun zararları konusunda şu bilgileri verdi

Solaryum bir halk sağlığı sorunu

b. Zekâ Gelişimi

Zekâ gelişimi çocuklarda bazı farklılıklarla birlikte genellikle, 1,5 ilâ 2 yaşlarından itibaren başlamaktadır. Bu yaştan önce görülen zekâ, zihnin bir fonksiyonu olup, zihnî gelişim ise ancak 1,5-2 yaşlarından sonra inkişâf edebilmektedir.(80)

Zekânın inkişâfıyla başlayan gelişme seyri, 4-6 yaşlarında hızlanmakta ve bu durum 15-16 yaşlarına kadar devam etmektedir. Zekâdaki bu hızlı gelişmeyi 4-6 yaşlarında belirgin bir şekilde hissetmek mümkündür.(81) Denilebilir ki, insan zekâsının yansı dört yaşına geldiğinde, üçte ikisi de altı yaşına geldiğinde teşekkül etmiş durumdadır.(82)

a. Egosantrizm

Egosantrizm, "çocuğun çevresini keşfettiği, bu çevrenin kendisi için yaratıldığı inancını taşıdığı ve başka kimselere aldırış etmediği bir dönemdir."(108) Çocuğun kendisi ile kendi dışında olanları ayıramadığı bu dönem(109), genellikle 2-6 yaşlarını kapsamaktadır.(110)

Egosantrizm dönemindeki çocuk, dünyayı yalnız kendi bakımından görmektedir. Ona göre, çevresindeki kişiler ve etrafındaki eşyalar kendisi gibi düşünürler ve hissederler. Bundan dolayı inançları da günlük tasavvur ve idraklerinden ayrı değildir.(111)

b. Animizm

Animizm için eğitim ve psikoloji sözlükleri, "çocuğun çevresindeki eşyaları canlı saydığı dönemdir."(116) diye söz ederler. Zihnî inkişâfın başlamasıyla, animizm dönemi de başlamış demektir.

Animizm dönemindeki çocuk, etrafındaki varlıklara; güneşe, suya, evlere hatta çakıl taşlarına bile hiç fark gözetmeden canlı ve şuurlu varlıklar gözüyle bakar.(117) Çevresindeki varlıkları canlı veya cansız olarak ayıramadığı için oyuncaklarıyla konuşur, bebeklerine isimler takar, odadaki veya bahçedeki her şeyi kendi isteğine göre birer şahıs olarak tahayyül eder; bazen de başını çarptığı masayı, "pis masa!" diyerek tekmeler.(118)

3. Dil Gelişimi

Çocuktaki zihnî gelişimin bölümlerinden biri olan dil gelişimi, çocuk tarafından ilk kelimelerin telaffuz edilmesiyle başlar. Bazı araştırmacıların tespitine göre ilk kelimeler 8-10. aylarda duyulmaktadır.(88) Fakat anlaşılabilecek ilk kelime belki de ancak 10. aydan sonradır.(89)

Genellikle çocuklar birinci yaşın sonunda konuşmaya başlamaktadırlar.(90) Hem erken, hem de düzgün konuşma yönüyle kızlar erkeklerden başarılıdır.(91)

Eski terbiye kitaplarından birinde, çocuğun dil gelişimi üç safhaya ayrılmıştır.

1. Teşebbüs ve temrin (alıştırma, exercise) devresi.

2. Kelime ve cümle devresi.

1. Zihin Nedir?

Eski terbiye kitaplarından birinde, "Zihin bir meleke-i umumiyyedir ki, nefs anınla kesb-i ma'rifet eder. Ma'rifet veya ma'lümât (ise) ruhun bir fiilidir, bir vâkıadır."(71) denilmektedir. Günümüz eğitim sözlüklerinde ise çeşitli tariflere rastlanmaktadır. Birkaçını sıralayacak olursak;

"Zihin, bilincin irade ve heyecan karışmadan algılama ve düşünme kısmı, anlayış ve kavrayıştır."(72)

"Zihin, her türlü bilinçlilik ve zekâ biçimlerini anlatan genel bir terimdir."(73)

"Zihin, anlama, bilme ve unutmama kuvvetidir."(74)

Bebeğinizi sallayarak uyutmayın

Bebeğinizi sallayarak uyutmayın!..

Sallayarak uyutma, beyinde hasara ve kanamalarına neden olabiliyor.

Annelerin bebeklerini uyutmak için gelenekler ve yanlış bilgiler sonucunda ayağında ya da salıncakta hızlı sallamasının beyinde 'bebek sallama sendromu' denilen ciddi hasara yol açarak, beyin kanamalarına neden olabildiği bildirildi.

Bursa Acıbadem Hastanesi Nöroşirürji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin kanamasının, pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebileceğini söyledi.

Bebeğinizin İlk Yılı

Dünyada 2.000.000'dan fazla satış rakamına ulaşmış, konusunda otorite olan Amerikan Pediatri Akademisi'nin bu değerli eserini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Çocuk Doktorları sizin dilinizle yorumladı. Bu kitapta bebeğinizin bakımı için gerekli her şeyi bulacaksınız.

Çocuğum gerçekten sağlıklı büyüyor mu? Nasıl ve nelerle beslersem en doğrusunu yapmış olurum? Hastalığı ne kadar ciddi? Ne zaman kime danışmalıyım? Yaşadığı ortam, oynadığı oyuncaklar ona uygun mu? Bir bakıcıda hangi özellikleri aramalıyım? Bu ve daha birçok soruya en doğru cevabı birlikte bulmanın yolları bu kitapta yer alıyor.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: