Ummu Rafi (radiyallahu anha)

Hz. Hamza; O, Rasûlüllah´ın (S.A.V) mevlâsı (azatlı kölesi) Ebû Rafi´in hanımı Selmâ´dır. Ummu Rafi´ Selmâ, Rasûlullah´a hizmet ederdi.

Ummu Rafi anlatır:

? Rasûlüllah´a (S.A.V) bir yara isabet ettiği zaman, onun üzerine kına basmamı emrederdi.

Selmâ, Rasûlüllah´ın halası Safiyye Bint Abdi´l-Muttalib´în azatlı cariyesiydi.. Mekke´deyken Ebû Cehl İbn Hişam´m RasûlüUah´a haka­ret edip sövdüğünü ve Peygamber´in (S.A.V) ona hiçbir şey söyleme­diğini, sonra Ebû Cehl´in kavminin toplandığı yere gittiğini gördü. Çok geçmedi, Rasûlüllah´ın (S.A.V) amcası Hz. Hamza, kılıcı kınında avdan döndü. Hz. Hamza´nm; avdan döndüğünde Ka´be´yi tavaf etmeden evi­ne girmemek gibi bîr âdeti vardı. Selmâ´nrn yanına uğradı. Selmâ ona:

? Ebû Umârâ! Ebû Cehl´in yeğenine yaptığını görseydin? dedi.

? Ne yaptı? dedi. Seima :

? Hoşa gitmeyen kötü şeyler söyledi, yeğenin ise ona cevap vermedi.

Hz. Hamza öfkelenip kavminin toplandığı yerde oturan Ebu Cehî´in yanma geldi. Öfkeden gözlerinden kıvılcımlar saçarak:

? Yeğenime ne yaptın? dedi. Ebu Cehi :

? Sen öfkelisin Ebû Umâre! dedi. Hz. Hamza :

? Ona hakaret ettiğin için, diye cevap verdi. Ebu Cehl :

? Ondan sana ne? Sen de bizim gibi ona karşı değil misin Hz. Hamza :

? Ondan bana ne mi? Ben de onun dînindeyim. Ben de onun söy­lediğini söylüyorum. Gücün yetiyorsa buna da karşı çık, dedi.

Daha sonra, yayını kaldırıp Ebu Cehl´in başına vurdu ve başını yardı.

Ebu Cehl´in tarafı Mahzum oğullan ayağa kalktılar. Fakat Ebu Cehl eliyle işaret edip şöyle dedi :

? Ebu Umârâ´yı bırakın. Gerçekten ben yeğenine büyük hakaret­te bulundum.

Hz. Hamza müslüman olunca Kureys, Allah´ın İslâm dinini onunla güçlendirdiğini anladı. Çünkü Hz. Hamza Kureyş içinde en güçlü deli­kanlıydı,

Selmâ Ebû Rafi´i şikâyet etmek için RasûlüUah´a geldi ve

?Ebu Rafî beni dövüyor, dedi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Neyiniz var, niye geçinemiyorsunuz? diye sordu. Ebû Rafi´ :

? Ya Rasûleilah! O beni incitiyor, dedi. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Selmâ! Onu ne yaparak incittin? dîye sordu. Selmâ:

? Onu incitecek hiçbir şey yapmadım. Fakat o namaz abdestini bozdu. Ben de: Ebû Rafi! Rasûlüllah (S.A.V) müslümanlardan birisinden gaz çıktığı zaman abdest almaşım emretti, dedim, O da kaikıp beni dövdü, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) gülmeye başladı ve :

? Ebû Rafi´l O sana sadece doğruyu söylemiş.. Onu dövme, bu­yurdu.

Selmâ Hz. Peygamber´e (S.A.V) sordu:

? Ya Rasûlellah! Bana birşey söyle ki namazımı onunla açayım. Peygamber (S.A.V):

? Namaza kalktığın zaman gizlice tekbir getir... dedi.

Selmâ, Rasûlüllah´ın kızı Hz. Fâtıma´nin Hasan ve Hüseyin´i dün­yaya getirdiğinde ebesiydi.. Hatıb İbn Ebî Beltea Mısır hükümdarı Mu-kavkıs´ın Rasûlüllah´a hediye ettiği Kıptî Marİye´yi Mısır´dan getirdi­ğinde ve o hamile kaldığında Mariye ve Ummu Rafİ´i ei-Âliye´ye gön­derdi. Böylece o Rasûlüllah´ın oğlu İbrahim´in ebesi oldu.

Rasûlüllah´ın kızı Hz. Fâtıma hastalanınca ve vefat ettiği gün ge­lince Selmâ´ya: ,

? Selmâ! Gusletmemde bana yardımcı ol, dedi. Güzelce gusûl abdj&stini aldı. Sonra yeni elbiselerini giydi. Daha sonra Selmâ Ummu Rafi´e :

? Yatağımı odanın ortasına yap, dedi. Kıbleye doğru dönerek yatağına yattt. Selmâ´ya :

? Ben şimdi ölüyorum. Gusül abdestimi aldım. Hiç kimse benim bir tarafımı görmesin, dedi.

Öldükten sonra Hz. Ali geldi: Selmâ durumu ona anlattı. Hz. Ali Hz. Fâtima´nın cesedini alıp onun ölmeden önceki gusül abdestiyle gömdü.

Hz. Ebu Bekr es-Sıddîk1, hanımı Esma Bint Umeys´le Ummu Rafi´ birlikte yıkamışlardır. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 324-326.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: