Ummu Mubeşşir (radiyallahu anha)

Zeyd İbn Harise´nin hanımıydı. Müslüman olup Rasûlüllah´a (S.A.V) bey´at etmiştir. Peygamber (S.A.V) onu ziyaret ederdi.. Ummu Mübeşşîr bir gün kendisine ait hurmalıktayken yanına Rasûlüliah (S.A.V) geldi. Rasûlüliah sordu :

?Buradaki ağaçları kim dikti? Müslüman mı, kâfir mi? Ummu Mubeşşir:

? Müslüman, diye cevap verdi. Peygamber [S.A.V) : -

? Bir müslümanin diktiği ağacın meyvesinden, ektiği ekinin mahsulünden herhangi bir insan bir kuş veya herhangi bîr hayvan ye­se, o ağacı diken veya o ekini eken için mutlaka sadaka olur, buyur­du.

Câbir İbn Abdillah şöyle rivayet eder:

? Bana Ummu Mubeşşir haber verdi. Kendisi Peygamber´den (S.A.V) duymuştur ki : Rasûlüllah (S.A.V) Hafsa´nın yanında: İnşaallah o ağaç altında bey´at etmiş olan Ashâbu´ş-Şecere´den hiçbir kimse ate­şe girmez buyuruyordu. Hafsa : Evet, yâ Rasûleilah! dedi. Peygamber (S.A.S) onu azarladı. Bunun üzerine Hafsa : «Sizden hiçbiriniz müstes­na olmamak üzere ille oraya uğrayacaktır. Bu, Rabbinin uhdesine va­cip kıldığı bir muhkem kaziyye olmuştu [1] âyetini okudu. Hz. Peygam­ber de: Aziz ve celîl olan Allah: «Sonra takvaya erenleri kurtarırız, zalimleri ise orada diz üstüdüşmüş bir halde bırakmz» [2] buyurmuştur, dedi. [3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kur´anı Kerim, Meryem Sûresi : 71

[2] ) » » » » ; 72.

[3] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 544.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: