Ummu´l-Alâ el-Ensariyye (radiyallahu anha)

O, Rasûlüllah (S.A.V) Medine´ye geldiğinde müslüman olmuş ve bey´at etmiştir. Harice İbn Zeyd İbn Sabit´in annesidir.

Umu´l-Ala´ şöyle anlatır:

Muhacirler kura ile Ensar arasında taksim edilmişti. Bizim ailenin payına da Osman İbn Maz´un düşmüştü. Biz Osman´ı misafir ettik. Fakat Osman vefat etti. Onu kendi elbiseleriyle kefenledik. Ra­sûlüllah (S.A.V) bize geldi. Ben: Ebu Saib! Allah sana rahmet etsin. Senin hakkında bildiğim ve bu cemaate bildirmek istediğim şudur: Sen Allah Ta´âlâ´nm (ahîret âleminde) kerem ve inayetine mazhar ol­muş bir zatsın, dedim. Bunun üzerine Rasûlüllah : Allah Taâla´nın bu ölüye ikram ve inayet buyurduğunu nerden biliyorsun? dedi. Ben de şöyle cevap verdim: Yâ Rasûlellah: Babam, anam sana feda olsun! Al­lah, (bu imanlı, itaatkâr kuluna ikram etmez de) ya kime ikram eder? dedim. Bu defa da Rasûlüllah: Osman İbn Maz´un ölmüştür. Ben de bu ölü için hayr ve saadet umarım. Allah´a yemin ederim ki, ben, Allah´­ın bir Peygamber´! iken bana (ve size yarın) Allah tarafından ne mua­mele edileceğini bilemem, buyurdu.

Ummu´l-Alâ el-Ensariyye bir rüya gördü. Rüyasında, Osman ibn Maz´un´a ait bir pınar görmüştü.. Uyanınca Rasûlüllah´a gelip rüyasını anlattı. Rasûlüllah (S.A.V) :

?İşte o, Osman İbn Maz´un´un amelidir, buyurdu.

Ummu´1-Alâ el-Ensariyye Hayber´e Rasûlüllah´la birlikte gitmiş­tir.. Ummu´i-Alâ hasta olunca Rasûlüllah (S.A.V) onun ziyaretine gi­derdi. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 543.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: