Hâtem Et-Tâî´nin Kızı Seffâne (radiyallahu anha)

Babası cömertlikte darb-ı mesel olan bu cömertleri tarif için «Hâtem´den daha cömert» denilen Hâtem et-Tâî idi. Erkek kardeşi Adiyy İbn Hâtem ise kavmi arasında mirba ile (Cahiliye´de reisin aldığı, ga­nimetin dörtte biri) geçinip gidiyordu. O, Rasûiüllah´ın ashabının gel­diğini haber alınca dindaşlarına katılmak için Şam´a kaçmıştı.

Hz. Ali (R.A.) Tay´ kabilesine baskın yaptı ve müslümanların Tay´-lılan öldürmelerine karar verdi. Onlara :

? «Lâîlâhe illâ´llah» deyin canınızı ve malınızı kurtarın, dedi. Kadınlar Seffâne Bint Hâtem´e :

? Onlar develerin mîras alındığı gibi kadınları mîras olarak dağı­tıyorlar, dediler.

Seffâne Bint Hâtem :

? Nasıl? dedi : Kadınlar:

? Çünkü onlar ailenin malından hiçbir şeye mirasçı olamıyorlar, diye cevap verdiler.

Seffâne Bint Hâtem :

? Nasıl? dedi. Kadınlar :

? Çünkü onlar ailenin malından hiçbir şeye mîrasçi olamıyorlar, diye cevap verdiler.

Seffâne Bint Hâtem :

? Onlar beni esir olarak mı götürecekler? Eğer bunu yaparlarsa kendimi öldürürüm, dedi.

Kadınlardan biri ona :

? Kim İslâm´a girerse esir olarak alınmaz. Ali İbn Ebî Talib´in: «La ilahe illallah deyin canınızı ve malınızı kurtarın» dediğini duymadın mı? İslâm kadına değer vermiştir, dedi,

Ali İbn Ebî Talib´in sesi yükseldi:

? Esir edin.. Esir edin. Ancak direnenleri öldürün.

Rasûlüllah´in atlıları Hz. Ali´nin esirleri arasında Hâtim´in kızıyla karşılaştılar. Onu Rasûlüllah´a (S.A.V) getirdiler. O mescid´İn yanında hazırlanmış olan esir toplama yerine konulmuştu. Peygamber (S.A.V) ona uğradı. O kalkıp Rasûiüllah´ın yaıima geldi. O güzel konuşan bir kadındı. Şöyle dedi:

? Ya Rasûlellah! Baba öldü. Elçi de [1] ortadan kayboldu. Rasûlüllah (S.A.V) sordu :

?Senin elçin kimdir? Seffâne Bint Hâtem et-Tâî:

? Adiyy İbn Hâtem, dedi. Rasûlüilah [S.A.V) :

? Allah ve Rasûlü´nden kaçan mı? dedi. Peygamber (S.A.V) ayrıldı ve üç defa daha uğradı.. Bir adam Rasülüliah´ın arkasından ona işaret etti:

? Kalk onunla konuş, dedi. Seffâne Bint Hâtem :

? Ya Rasûlellah! Baba öldü. Elçi de ortadan kayboldu. Allah´ın sana lütfettiği gibi sen de bana lûtufta bulun, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Tamam, yalnız gitmekte acele etme. Kavminden güvendiğin bi­risi memleketine gideceğinde, bana haber ver, dedi.

Seffâne, Rasûlüllah´ın arkasında yürüyen ve kendisine onunla ko­nuşmasını işaret edenin kim olduğunu sorduğunda, onun:

? Ali İbn Ebî Talib, olduğu söylendi.

Bir süre sonra Bely veya Kuza´dan içlerinde güvenilir ve Seffâne´-yi götürecek birinin bulunduğu bir kafile geldi. O :

? Ya Rasûlüllah! Kavmimden içlerinde kendisine güvendiğim ve beni götürecek birinin bulunduğu bazı insanlar geldiler, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) onu serbest bırakıp ona bol bağışta bulundu. Ona giyecek ve yiyecek verdi. Bir deveye bindirdi. Seffâne Bint Hatim et-Tâî kafileyle birlikte yola çıktı. Nihayet Şam´a vardı, Adiyy İbn Ha-tem ailesiyle birlikte otururken onlara doğru gelmekte olan hevdecte-ki kadını görünce^: ,

? Hâtem´in kızı mı? dedi. Seffâne Bint Hâtem et-Tâî:

?Akrabasını unutan zalim! Aileni ve çocuğunu alıp babandan kalan namusunu bıraktın değil mi? dedi.

Adiyy İbn Hâtem :

? Kardeşim! Hayırdan başka birşey söyleme! Vallahi, benim ba­hanem var.. Fakat söylediğini yaptım, dedi.

Daha sonra sormaya başladı :

? Bu adamın (Rasûiüllah´ın S.A.V) durumu hakkındaki görüşün nedir?

Seffâne Bint Hâtem et-Tâî:

? Vallahi, benim görüşüm çabuk ona katılmarnızdır. Eğer o adam bir peygamberse ona önce giden için fazilet vardır. Eğer o bir hüküm-darsa dşima Yemen´in seçkin insanları arasında oluruz. Artık karar sa­na ait, dedi.

Adiyy İbn Hâtem :

? Vallahi, bu bir görüştü, dedi.

Seffâne Bint Hâtem et-Tâî:

? Sen babanın yaptığı gibi bir hareket yaptın, İster gönüllü olarak ister korkarak hemen işe koyul, dedi.

Adiyy İbn Hâtem :

? Umarım Allah benim elimi onun elinin içinde kılar, dedi.

Adiyy İbn Hâtem yola çıktı. Raşûlüllah´ın huzuruna geldi ve müs-lüman oldu.

Rasûlüllah [S.A.V) vefat edince Kureyş ve Sakîf hariç, kabileler umumiyetle irtidat ettiler. Adiyy İbn Hâtem daima dinine bağlı kaldı. O Halid İbnu´l-Velîd´le birlikte mürtedlerle savaşmaya çıktı.. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Burada «elçi» kelimesiyle kastedilen Seffâne´nin kardeşi Adiyy İbn Hatem´dir.. Adiyy hicretin 9. veya 10. yılıncia Rasûlüllah´a (S.A.V) elçi olarak gelmişti.

[2] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 368-371.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: