Halide Bintu´l-Haris (radiyallahu anha)

Yahudilerin büyük alimlerinden birisi olan Ebû Seyf el-Israilî Ab­dullah İbn Selam´ın halasıdır. Abdullah, Rasûlüiiah´m (S.A.V) nitelikle­rini, adını, şeklini ve geleceği zamanı duyup öğrenmişti.

Rasûlüllah (S.A.V) Medine´ye hicret ettiğinde el-Husayn İbn Se­lâm bahçesindeki bir hurma ağacının tepesindeydi. Halası Halide Bin-tu´i-Haris de yerde oturuyordu. Bir adam gelip ona şöyle dedi:

? Ebu S.eyfi O gelip Küba´ya indi (Rasûlüllah´ı (S.A.V) kastedi­yordu).

El-Husayn ibn Selâm tekbir getirdi. Bunun üzerine halası Halide Bin-tu´l-Harİs şöyle dedi :

? Eğer sen İmrân oğlu Musa´nın geldiğini duysaydın bundan da­ha fazla birşey yapmazdın.

El-Husayn İbn Selâm :

? Hala! Vallahi, o İmrân oğlu Musa´nın kardeşidir. Onun dini üzeredir. Ona gönderilen, buna da gönderilmiştir, dedi.

Halide Bintu´l-Haris:

? Yeğenim! Yoksa o, kıyâmet´e yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber midir? diye sordu.

El-Husayn İbn Selam:

? Evet, dedi. Halide Bintu´l-Haris:

? Öyleyse, haklısın, dedi.

El-Husayn İbn Selam Küba´ya gitti. Rasûİüllah´ı (S.A.V) görüp Me-dîne´liler üzerine üşüştüğünde o da üşüşenlerin arasındaydı. Yüzünü görünce onun yalancı bir yüz olmadığını anladı.. Daha sonra Rasûlüi-iah´a S.A.V) sordu :

? Sana sadece bir peygamberin bileceği üç şeyi soracağım: Kı­yametin İlk alâmeti hangisidir? Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek ne­dir? Çocuk, niçin babasına benzer, niçin ana soyuna çeker?

Peygamber (S.A.V):

? Az önce Cebrail bana o soruların cevabını bildirdi, dedi. El-Husayn İbn Selam :

? Cebrail mi? O, yahûdilerin düşman olduğu melektir, dedi. Rasûlüilah (SAV) da şöyle cevap verdi:

? «Cebrail´e düşman olan kimse Allah´a düşman´dır, çünkü o, Kur´ân´ı Allah´ın izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol göste­rici ve inananlara müjdeci olarak senin kalbine Indlrmlştir.» [1] Kıya­metin ilk alâmeti; insanları doğudan batıya süren bir ateştir. Cennet halkının yiyeceği ilk yemeğe gelince, balık ciğerinin sarkmış olan faz­lasıdır. Çocuğun baba ve ana soylarına benzemesine gelince; erkeğin suyu, kadmınkinin önüne geçerse, çocuk babaya benzer. Kadının suyu, erkeğinkinin önüne geçerse, çocuk anaya benzer.

El-Husayn İbn Selâm samimiyet ve heyecanla :

? Eşhedu en lâ Üâhe illa´llâh ve eşhedu enne Muhammeden Ra-sûlüllah, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) ona Abdullah îbn Selâm adını koydu. Abdullah îbn Selâm evine gitti, ailesine söyledi, onlar da müslüman oidular.. Halide Bintu´l-Haris de iyi bir müsiüman oldu. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kur´önı Kerim, Bakara Sûresi: 97

[2] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 462-463.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: