İslamiyette kadınının yeri

İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. İslam kadınına; erkek akrabasından, fitre verecek kadar zengin olanlardan, en yakın bulunanı, bakmağa mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, (beytülmal) yani devlet, her türlü ihtiyaçlarını vermeğe memurdur.

İslam kızı, İslam kadını, geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O, çalışarak, didinerek, para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onn ayağına gelecektir. Din-i İslam ona bu kıymeti vermiştir. Fakat, kadının, İslamiyeti, dinini, imanını, farzaları, ibadetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya kocasının ona bu ilimleri öğretmesi lazımdır.

Öğretmezlerse büyük günaha girerler. Kadının, gidip dışarıdan öğrenmesi lazım olur. Kadın, erkekten izinsiz hiçbir yere gidemez iken, bu ilimleri öğrenmek için gidebilir. İslamiyetin ilme ne kadar kıymet ve ehemmiyet verdiği burdan da anlaşılmaktadır. Müslüman kadını, ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de, bunlarl meşgul olması, para kazanması yasak ve günah değildir. Yalnız bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken, erkekler arasına girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lazımdır.

Sure-i Nisa'nın otuzbirinci ayet-i kerimesinde, kadınların kesbedeceği kazançlarından nasib alacaklarını, Allahü teâlâ bildirmektedir. Haticet'l-Kübra İslamiyetten evvel ve sonra, ticaretle meşgul olurdu, katipleri, memurları, hizmetçileri çoktu.

Hatta bir kerre, Muhammed aleyhisselamı ticaret kafilesine reis tayin etmişti. Kadının yapacağı günahlardan dolayı, ona izin veren erkekleri de, ceza görecektir. İslamiyyette, kadın harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mes'ud olduğu gibi, onun Cennet'e gitmesi de çok kolaydır. Üç şeyi yapan, yani, kocasına hiyanet etmeyen, beş vakit namaz kılan ve onsekiz erkekten başkasına görünmeyen kadın, Cennet'e gidecektir. Onsekiz mahrem erkekten yedisi: Baba, oğul, kardeş, kızkardeş oğlu, erkek kardeş oğlu amca ve dayıdır.

Yedisi de, bunların (süt ile) olmasıdır. Din-i İslamda, aynı kadından, iki buçuk yaştan küçük iken süt emen bir kız ile yabancı bir oğlan, bir damla emseler bile, süt kardeş olur ki bunlar, hakiki kardeş gibidir. Birbiri ile evlenmeleri haram olur. Süt ile olan amca, dayı ve yedi erkek, hep böyledir. Böyle olduğuna inanmayan, kafir olur. Onsekiz mahrem erkekten dördü de, üvey oğul, üvey baba, kayınpeder ve damaddır. Bunlar, kendi oğlu, kendi babası gibidir.

Peygamber Efendimizin hicretin onuncu yılında, son hacları esnasındaki hutbesindeki sözlerinden, son nasihatlarından biri: (Kadınlarınıza eziyyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlâ'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!) olmuştur. İslamiyette evlenmek, bir kızı mes'ud etmek, ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevabdır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: