ÇOCUĞA KARŞI ANNE BABANIN İLK GÖREVLERİ NELERDİR ?

1- Anne ve babanın evladına karşı şefkatli, evladın da anne ve babalarına itaatli ve saygılı davranması, ailede temel prensiptir.

2- Çocuk konuşmaya başlayınca, konuştuğu dilin düzgün ve doğru olarak kullanılmasını öğretmek ,az ve öz konuşmanın güzelliğini aşılamak, kaba ve çirkin söz söylemenin kötülüğünü anlatmak, peşinden imanın esaslarını telkin etmek, Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş öğretmek, cami ve mescitleri sevdirmek, ileri yaşlarda namaz kılmaya, oruç tutmaya teşvik etmek, bir anne ve babanın başlıca görevlerindendir.

3- Çocuk sahibi olmak bir nimettir. Allah'ın bir lütfu ve iyiliğidir. Çocukla müjdelenen insanın, bu nimet ve iyiliğe şükretmesi gerekir.

4- Erkek olunca sevinmeye, kız olunca üzülmeye gerek yoktur. Bu islami bir anlayış değildir. Kız ve erkek arasında ayırım yapmak, üstünlük göstermek, kız çocuklarını hor görmek, hatta diri diri toprağa gömmek, erkekler doğduğu, kızlar da öldüğü zaman anne ve babayı tebrik etmek, cahiliyet devrine yani İslamiyet gelmeden önceki çağlara ait bir düşüncedir.

5- Çocuğa yapılacak olan "ilk telkin", çocuğun kulaklarına okunan ezan ve kamettir. Peygamberimiz, Hz. Hasan ve Hüseyin doğduğu zaman kulaklarına ezan okumuştur. Çocuğun sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur.

6- Doğumun birinci gününde çocuğa isim verilir. Fakat yedinci gününde vermek daha güzeldir.

7- Adın şahsiyet üzerinde, arkadaş ve okul çevresinde büyük ve önemli bir etkisi vardır. Kimi adlar sosyal çevrelere göre de değişmektedir.

8-Çocuk yedi, on ve son olarak da on iki yaşında iken sünnet edilebilir. Fakat en güzel görüş, çocuğun sıhhati ve durumu gözönünde bulundurularak erginlik çağına girmeden önce, uygun olan bir yaş'ta sünnet ettirilmesidir.

9- Alimlerimizin çoğu, hem erkek, hem kız çocuğu için akikanın (doğum kurbanı) sünnet olduğunu kabul etmişlerdir.

10- Kurban kesildikten sonra çocuğun saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka olarak verilir. Bu bir şükran borcunun ifadesidir.

11- Akika kurbanının etinden kurban sahibi yiyebilir. Yakınlarına ve dostlarına yedirebilir. Fakirlere sadaka olarak ta verebilir.

12- Kurban olmaları uygun olan her hayvan akika için de uygun olur. Kurban sabahleyin yani güneşin doğuşundan bir saat sonra kesilir. Kemiği kırılmadan pişirilir. Çocuğun sıhhat ve selameti için böylesi uygundur.

13- Akika kurbanı doğumdan ergenlik çağına kadar kesilebilir. Fakat doğumun yedinci gününde kesilmesi daha faziletlidir. Doğum günü yedi güne dahildir. Çocukluğunda, akika kurbanı kesilmeyen kimse, kendisi için kesebilir.

14- İnek sütü ile beslemede süt miktarı ne kadar olursa olsun çocuğun büyüme ve gelişme yolunda anne sütünün yerini tutamaz. Süt çocuğunun hastalıkltan korunması ancak anne sütü ile kabildir. İnek sütü her çocuğa iyilik getirmez. Bir çoklarında kusmalar, ishaller, ateşler görülebilir.

15- Çocuk bir yaşına basana kadar "süt çocuğu" olarak adlandırılır. Bunun bir nedeni de bir yaşına gelene kadar anne sütü ile beslenmesi gerektiğidir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: