warning: Creating default object from empty value in /home/kundak/domains/kundak.org/public_html/kadin/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

cennet

Ümmu Varaka (radiyallahu anha)

Gece,siyah örtüsünü Medine´nin üzerine sermişti. Ummu Varaka Bint Abdillah Rasûlüllah´ın (S.A.V) mescidine koştu. Kulağına Abdullah İbn Ebî Evfa´nın sesi geldi. O şöyle diyordu:

Ummu Suleym (radiyallahu anha)

Kendisiyle evlenmek isteyen Ebû Talhâ´dan mehr olarak müslüman olmasını isteyen ve Rasulüllah´ın : «Cennet´e girdim. Bir ayak sesi duydum. Bu nedir? dedim: Bu «er-Rumeysâ Bint Milhân´dır» diye cevap verdiler» buyurduğu cennetlik sahâbîdir...

Neccar oğullarından Milhan b, Hâlid´in krzı ve Ummu Harâm´ın k z kardeşi olan ve künyesi Ummu Süleym olan sahâbînln ismi; Gumeysâ veya Rümeysâ´dır. Ummu Süleym, Mâlik b. Nadr´ia evli idi. Enes b. Mâlik bu evlilikten doğmuştur...

Er-Rumeysa evinden ayrılmakta olan oğlu Enes İbn Malik´i uğur­lamak İçin ayağa kalktığında, Rasulüllah´m şehri, (Medine) ay ışığına boğulmuştu. Ummu Süleym oğlunu kucaklayarak:

Ummu Umara (radiyallahu anha)

Uhud harbine iki oğlu ve kocası ile birlikte katılan ve birkaç ye­rinden yaralanarak Rasûlüllah´ı koruyan bu fedakâr hanımın hizmetin­den dolayı Rasûlüllah (S.A.V) tüm aile halkı için şöyle dua etmiştir:

«Ey Rabbîm! Bunları bana cennette arkadaş eyle...»

Doğu ufkunda sabahın ışığı belirmişti. Medîne´liler getirdiği hu­muslarla (hazine için ayrılan beşte birlerle) birlikte Beşîr İbnu´l-Hasa-siyye´nin bölüğünü karşılamaya çıkmıştı. Rasûlüllah´ın Allah´ın müs-lümanlar´a Medain´iri fethini nasip edip onların eyvanını ganimet ola­rak ele geçireceklerine dair verdiği haber doğru çıkmıştı. Güneş da­ğın arkasından çıkmıştı. Nuseybe sol eliyle işaret ederek şöyle dedi :

? İşte o bölük.

Kokucu El-Havla (radiyallahu anha)

Medine´de adı el-Havla Bint Tuveyt olan kokucu bir kadın vardı. Bir gün mü´minlerin annesi Hz. Âîşe´ye gelip şöyle dedi:

? Mü´minlerin annesi! Ben her gece koku sürünüyor ve gerdeğe giren bir gelin gibi süslenip kocamın yatağına giriyorum. Ben bunu Rabbimin rızâsını kazanmak için yapıyorum. Fakat o yüzünü benden çeviriyor. Ondan bana kızmasından başka birşey görmüyorum.

Hz. Âîşe ona :

? Rasûlüllah (S.A.V) gelinceye kadar bekle, dedi. Rasûlüllah gelince :

? Ben el-Havla´nin kokusunu hissediyorum. Sizin yanınıza o mu geldi. Sizden birşey mi istedi, dedi.

Mü´minlerin annesi Hz. Âîşe :

?Hayır, fakat kocasını şikâyet etmeye geldi, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V} el-Havla´ya sordu :

? Neyin var? Havla!

Suayra el-Esediyye (radiyallahu anha)

O, yün, kıl ve lif toplayarak ve onları eğirerek büyük bir ip yuma­ğı yapmak suretiyle geçimini sürdürüyordu. Yumak ona ağır gelince eğirip katladığı ip yumağını bozdu. Suayra hakkında şu âyet nazil ol­muştur: «İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olma­yın» [1]

Yani şöyle buyurmuştur :

?Ey Kureyş topluluğu! Suayra gibi olmayın. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın.

Suayra Rasûlüllah´a gelip :

? Ya Rasûlellah! Bende şu hastalık (delilik) var. Benim has ğım´ı iyileştirmesi için Allah´a duâ et, dedi.

Peygamber, (S.A.V) :

? Dilersen Allah´a duâ ederim. Sana afiyet verir ve senin iyilik ve kötülüklerini tesbit eder. İstersen, sabret, sana cennet verilsin, dedi.

Suayra :

Zaide (radiyallahu anha)

Ömer İbnu´l-Hattab´ın âzâtlı cariyesidir. Çok ibadet edenlerdendi. Rasûlüllah (S..A.V) onun bu durumunu bildiği için ona alâka gösterir­di.

Bir gün Rasûlüllah´m yanında Hz. Aişe otururken Zâ´ide gelip şöy­le dedi :

? Es-Selâmu aleyke ve rahmetullah, ey Allah´ın elçisi!.. Ailem için hamur yoğurup odun topla/naya çıkmıştım. Ansızın, sanki yüzü ay gibi yuvarlak güzel kokulu elbiseler giyinmiş, alnı ve ayaklan beyaz bir ata binmiş bir kimseyle karşılaştım. Bana :

? Es-Selâmu aleyke, Zaide! dedi. Ben de:

? Ve aleyke´s-selâm, dedim.

? Söyleyeceklerimi benim namıma iletir misin? dedi. Ben de:

? Evet, inşaallah, diye cevap verdim. Bana şöyle dedi :

Esma Bint Ebî Bekr (radiyallahu anha)

(Allah (C.C), bu kuşağını Cennette iki kuşak­la değiştirsin) diye Rasûlüllah S.A.VJ´în duasına lâyık olan mübarek hanım sahâbî...»

Bu hanım sahâbîmiz; şerefi bütün yönlerinden elde etmiştir. Ba­bası sahâbîdir, dedesi sahâbîdir. Kizkardeşi sahâbi ve mü´mirilerin an-nesidir. Kocası sahâbîdir, oğlu sahâbîdîr...

Babası; sağlığında Rasûlüllah (S.A.V)´in dostu, vefatından sonra halîfesi olan Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk´tır...

Dedesi; Hz. Ebû Bekir´in babası Ebû Atîk´tır... Kızkardeşi; mü´minlerin annesi Hz. Âişe (r. anhâ)dır. , Kocası; Rasûlüllah (S.A.V)´in dostu ez-Zubeyr İbnu´l-Avvâm´dır. Oğlu; Abdullah İbnu´z-Zubeyr´dir...

(Ummu Eymen) Künyeli Sa´lebe´nin Kızı Berde (radiyallahu anha)

Rasûlüllah (S.A.V) Ummu Eymen´i göstererek :

«? Kim cennetlik bîr kadınla evlenmek arzu ederse, Ummu Eymen´le evlensin, buyurdu.»

Ashabdan Üsâme b. Zeyd´in annesi ve Rasûii Ekrem´in dadısı olan «Ümmü Eymen/künyeli Bereke bint-i Sa´lebe´dir. Kendisi Rasû-iüllah (S.A.V)´in babası Abdullah´ın Habeşli bir cariyesi olup, el-Haris İbnu´l-Hazrec oğullarından Ubeyd İbn Zeyd´le evliydi. Ubeyd´den olan ilk oğlu Eymen´e izafetle «Ummu Eymen» künyesiyle meşhur olmuş­tur.

Ummu Eymen Rasûlüliah (S.A.V)´la şakalaşır ve dâima onun hiz­metinde bulunurdu.

Rasûiüllah (S.A.V), Hz. Hadîce ile evlenince Ummu Eymen´i âzât etmiş, Hz. Hadîce Zeyd İbn Harise´yi Rasûlüllah´a hediye etmiş, o da Zeyd´i azat etmişti...

Ebû Süfyan'ın Kızı (Ummu Habîbe Künyeli) Ramle (radiyallahu anha)

Ebu Süfyan yola çıktı. Medine´ye geldi ve kızı Ümmü Habibe´nin evine girdi. Rasûlüllah (S.A.V)´in minderinin üstüne oturmak isteyince Ümmü Habibe minderi onun altından çekîverdi. Ebû Süfyan :

«Kızım, anlayamadım, bu minderi benden mi sa­kındın, yoksa beni minderden mi? diye sordu. Ümmü Habibe : «Bu Allah Rasülü´rsün minderidir. Sen ise müşrik bir adamsın. Senin onun üzerine oturman! iste­medim» cevabını verdi.»

Uhud dağından ağır gelen amel

Hz. Aişe validemiz,rüyasinda kiyametin koptuğunu,insanlarin mahşer yerine toplandiklarinigördü.

Bir kadinin ameli uhud dagindan da agir geldi.
Hz. Aise o kadini taniyordu.
Uyaninca onu cagirtti ve amelinin ne oldugunu sordu.
Kadin söylemekten cekindi.Hz. Aise israr edince dediki;

´´Su yedi hususla amel etmeye cok dikkat ederim

1-Kendimi hep korudum.Hic bir zaman beni mahremimden baskasi görmedi.

2-Elimde oldukca benden bir sey isteyeni hic bos cevirmedim.

3-Hic bir zaman yalniz yemek yemedim.

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz: